29 Temmuz 2021

BİRLİK BERABERLİK DAYANIŞMA DERNEĞİ KURULDU

haber/AddText_04-18-12.59.10.JPEG

 

 

BİRLİK BERABERLİK DAYANIŞMA   DERNEĞİ KURULDU                    

 

Yeni kurulan Birlik Beraberlik Dayanışma  Derneği yönetimi belirlendi.   

Gazetemize Konuşan Birlik Beraberlik Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mehmet Diş,   derneklerinin 1 Nisan 2019  tarihinde kurulduğunu söyledi. Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri hakkında bilği veren Birlik  Beraberlik Dayanışma  Derneği Genel Başkanı Mehmet Diş, "Derneğimiz birlikte yaşama bilinci ve duygusunu oluşturmak, şehirlerin tüm boyutları ile gelişmesi, zenginleşmesi ve etkinleştirilmesini sağlamaktır. Mesleki, sosyal ve kültürel konularda eğitim çalışmaları yapmak, mesleki, kültürel gelişim ve istihdam konularında çalışmalar yapmak, bu konuyla ilgili  Birlik Beraberlik Dayanışma Derneği Derneğin amacı, toplumda kardeşlik, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma duygularını geliştirerek birlik ve beraberliği güçlendirmeyi hedefler.                

Daha yaşanılabilir, barış ve huzur içerisinde adaletin hakim olduğu bir dünya temennisi ve sorumluluğuna binaen insanlığın yararına hayırlı ve güzel işler yapmayı amaçlar. İnsanlığın iyiliği için değerlerini bilen, güzel ahlaklı, her türlü nitelikli eğitimle donanmış, çeşitli beceri ve teknik donanımı elde etmiş bilinçli bir nesli hedef alarak toplumun her kesimine mensup fertlerin eğitimi amacına yönelik çalışma ve etkinliklerde bulunur.

Nerede olursa olsun sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, savaş, tabi afet vb. sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakatlanmış, aç ya da açıkta kalmış, zulme uğramış tüm insanlara gerekli insani yardımı ulaştırır ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmemesi için gerekli tüm girişimleri yapar.  Birlik Beraberlik Dayanışma Derneği Derneğin amacı, toplumda kardeşlik, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma duygularını geliştirerek birlik ve beraberliği güçlendirmeyi hedefler.

Daha yaşanılabilir, barış ve huzur içerisinde adaletin hakim olduğu bir dünya temennisi ve sorumluluğuna binaen insanlığın yararına hayırlı ve güzel işler yapmayı amaçlar. İnsanlığın iyiliği için değerlerini bilen, güzel ahlaklı, her türlü nitelikli eğitimle donanmış, çeşitli beceri ve teknik donanımı elde etmiş bilinçli bir nesli hedef alarak toplumun her kesimine mensup fertlerin eğitimi amacına yönelik çalışma ve etkinliklerde bulunur.

Nerede olursa olsun sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, savaş, tabi afet vb. sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakatlanmış, aç ya da açıkta kalmış, zulme uğramış tüm insanlara gerekli insani yardımı ulaştırır ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmemesi için gerekli tüm girişimleri yapar diye konuştu.                              Birlik Beraberlik Dayanışma Derneği Teşkilat Başkanı Efdal Karabacak,   “Derneğimiz insan odaklı ve sorunları çözmek amacıyla faaliyet gösterecektir. Sıkıntılar, sorunlar birlik ve beraberlik içinde çözülecek. Derneğimiz sosyal sorumluluk projeleri ile hedefleri ile adından sıkça söz ettirecektir. Sağlıklı bir toplumsal yapının, toplumsal refah ve huzurun sağlanmasında büyük rolü olan yoksullukla mücadele, oldukça önemli ve hassas bir alandır. Gençlerin eğitilmesi ve bu ailelerin okuyan çocuklarına gerekli maddi ve manevi desteğin verilmesinin daha yararlı olacağına inanıyoruz. Önceliğimiz okuyan başarılı öğrencilerimize eğitimlerine maddi ve manevi anlamda destek vermek, mezun olanlara resmi kurumlarda ve özel sektörlerde iş imkânı sağlamayı hedefliyoruz. Gençlerimizin topluma örnek bireyler olmalarını desteklemek, her ne sebeple olursa olsun suça karışmış veya suç işlemiş gençlerimizi devletimizin ilgili kurumlarıyla iş birliği kurup onların yaşadıkları toplumda, üretken konuma getirip topluma katkısı olan örnek gösterilecek gençlerimizin yetiştirilmesine destek olmaktır.” diye konuştu.   

 

                                                    YENİ GÖREV DAĞILIMI YAPILDI  Birlik Beraberlik Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu  ise şu şekilde oluştu:                     

Mehmet Diş Genel Başkan

Cengiz Çiftçi Genel Başkan Yardımcısı

Meliz Demir  Genel Başkan  Yardımcısı 

Efdal Karabacak Teşkilat Başkanı

Aytekin Kaya Genel Sekreter

Hüseyin Özkaya Gençlik kolu Başkanı

Sercan Akay Kadın Kolu Başkanı olarak belirlendi. HABER MÜSLÜM OKATAN/GAZİANTEP