15 Mayıs 2021

Turizm Haftasında Turizmciler Buruk…

haber/AddText_04-15-08.10.06.png

Turizm Haftasında Turizmciler Buruk…

 

Toplumda turizm konusunda farkındalığı artırmak, turizm bilincini geliştirmek, iç turizmi canlandırmak ve halkın turizm hareketlerine katılımını sağlamak amacıyla, her yıl 15-22 Nisan  tarihleri arası “Turizm Haftası” olarak kutlanmaktadır.

 

Turizm, ülkemiz ve şehrimiz için önemli bir gelir kaynağı oluşturarak, yeni istihdam olanaklarının meydana getirilmesinde, dolayısıyla da işsizliğin azaltılmasında ve ödemeler dengesi problemlerinin giderilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Turizm sektörü istihdama katkısı, yarattığı katma değer ve ülkeye döviz girdisi sağlamasının yanında, insanlar arası diyaloğu geliştirerek ülkeleri, şehirleri ve toplumları birbirine daha da yaklaştırmakta ve dünya ve toplum barışına katkı sağlamaktadır.

 

Bu yıl Turizm Sektörü, binlerce çalışanı işsiz, yatırımcıları endişeli bir şekilde, tüm dünya üzerinde yaşanan salgından en çok etkilenen sektör olarak bu haftaya giriyor. Ne yazık ki alınan önlemler ve verilen desteklerin yetersiz kaldığını görüyoruz. En azından, mart ayında sonlandırılan kısa çalışma ödeneği uygulamasının bu sektör için devam etmesi, Turizm Belgeli tesislerin ve seyahat acentalarının emlak ve çevre temizlik vergilerinden muaf tutulması ve sektör borçlarının yeniden yapılandırılması gerekliliğine inanıyoruz.

 

Gaziantep, eko turizm, tarih turizmi, kültür turizmi, inanç turizmi ve gastronomi turizmi potansiyellerini bir arada taşıyan nadir destinasyon ve cazibe merkezlerinden bir tanesidir. Gaziantep’in, üreten ve ihraç eden, ülke ekonomisine katma değer sağlayan, turizm sektörünü geliştirilerek kalkınmaya ve gelişmeye destek olan,  yaşam kalitesinin sürekli olarak arttığı çağdaş ve yaşanabilir bir kent olması  temel hedeflerimizdendir.

 

Bu vesile ile sıkıntılı bir dönemden geçen Turizm sektörünün bir an önce normale dönmesini umut ediyor, bugüne kadar şehrin ekonomisi ve tanıtımı için yapmış oldukları çalışmalardan dolayı emeği geçen tüm Turizm çalışanlarına, yatırımcılarına, kent idarecilerine minnet duygularımızı sunuyor ve turizm haftasını kutluyoruz.