27 Ekim 2021

EMPATİ İÇİN; BEYAZ BASTON

haber/IMG_20190109_160209.jpg

EMPATİ İÇİN; BEYAZ BASTON

Medical Park Gaziantep Hastanesi, Göz Sağlığı ve Hastalıkları, Dr. Öğr. Üyesi Burak Bilgin 7-14 Ocak ‘Beyaz Baston Görme Engelliler Haftas’ı hakkında bilgilendirdi.

Göz Sağlığı ve Hastalıkları, Dr. Öğr. Üyesi Burak Bilgin; ‘’Beyaz bastonun hikayesi 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar gitse de, bugün için taşıdığı anlam görme engellilerin yaşadıkları problemlere dikkat çekmek ve hayatı onlar için daha yaşanabilir kılmak adına toplumu  ve idarecileri bilinçlendirmektir. Cadde ve sokakları, binaları ve istasyonları, toplu taşıma araçlarını ve tüm sosyal alanları kullanmak herkesin hakkıdır ve bu anlamda görme engellilerin bu imkanları daha fazla kullanabilmesi adına iyileştirmeler yapılması gerekmektedir.  Bu hafta toplumun bilinçlendirilmesi ve idarecilere düşen görevin hatırlatılması bakımından çok anlamlıdır. Yani bastonun renginin beyaza boyanması, kullanan kişi için değil bizim farkındalığımızın artması için geliştirilmiş bir semboldür. Beyaz baston cadde ve sokaklarda, bina ve istasyonlarda, toplu taşıma araçlarında, okullarda, restoranlarda ve benzeri sosyal alanlarda görme engellilerin daha özgürce hareket edebilecekleri ortamların oluşturulması ve yardımcı donanımların temin edilmesi için topluma ve idarecilere düşen görevi hatırlatması bakımından çok anlamlıdır. Bu haftanın toplumsal görev ve duyarlılıklarımızı tekrar hatırlatmasını temenni ederim.’’ Şeklinde konuştu.