06 Şubat 2023

Gaziantep’te hava kirliliği önlenmeli

Gaziantep’te hava kirliliği önlenmeli DEVA Partisi Gaziantep İl Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı Sakıp Akdemir Gaziantep’te kış aylarının başlamasıyla birlikte artan kömür kullanımının hava kirliliğini artırdığını söyledi.

haber/Photo_1669810415711.jpg

Gaziantep’te hava kalitesinin her geçen gün daha da kötüye gittiğini vurgulayan Akdemir,  “Artan hava kirliliği çeşitli solunum yolları hastalıklarına yol açıyor. Hava kirliğinin sebepleri arasında şehrimizde bulunan araçlardan çıkan egzoz dumanları da bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, şehrimizin organize sanayi bölgelerinde bulunan çok sayıda fabrika, bacalarından duman salmaktadır. Bu etkenlerin hepsinin birleşmesi ile hava kalitesi düşmekte; insan sağlığı doğrudan ve dolaylı olarak olumsuz etkilemektedir.” Diye konuştu.

Bu durumun küresel bir kriz olan iklim değişikliğini de tetiklediğini belirten Akdemir Gaziantep’te hava kirliliğinin önlenmesiyle ilgili bir çalışma yapılması gerektiğini vurguladı.

Akdemir, Gaziantep’te hava kalitesini yükseltmek için hangi önlemlerin alındığını merak ettiklerini ifade ederek, “Organize sanayi bölgesindeki fabrikaların bacalarında mevzuat gereği bulunması gereken filtreler var mı? Varsa hangi sıklıkta denetimden geçmektedir? Şehrimizde kullanılan kömürlerin kalitesi kontrol ediliyor mu?” diye sordu.

Gaziantep’in bu hava kirliliğini hak etmediğini söyleyen Akdemir DEVA Partisi olarak Çevre ve İklim Değişikliği Eylem Planı ile çevre ve iklim alanında çeşitli stratejiler belirlediklerini söyleyerek şöyle konuştu:

“Tüm şehirlerin işlek caddelerinde hava kalitesini izleme sistemleri kuracağız. Hava kalitesi ölçüm istasyonlarının sayısını artıracağız. Temiz havaya sahip  şehirleri ödüllendirerek teşvik mekanizması kuracağız. Orta ve büyük ölçekli üretim tesislerinde emisyon ve deşarj verilerini ölçeceğiz. Baca ve deşarj noktalarında kontrol sağlayarak ölçümleme yapmayı mecburi kılacağız. Orta ve uzun vadede içten yanmalı motor yerine elektrikli araçları ikame edecek bir geçiş planı hazırlayacağız.”