02 Aralık 2021

HKÜ’den Afrika’yı Mercek Altına Alan Konferans

Afrikalı ve Afrika’yı çalışan akademisyenler ile güçlü köprüler kurularak; bilgi temelli, hakkaniyet esaslarına dayalı ve insani hassasiyetleri gözeten olumlu ilişkiler içine girilmesini ve Afrika’nın daha doğru anlaşılmasını amaçlayan Afrika Konferansı’nın dördüncüsü; Afrika’ya ilgi duyan akademisyen, bürokrat, iş adamı, diplomat ve öğrencilerin katılımıyla Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde yüz yüze ve çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. HKÜ’de faaliyetlerini sürdüren Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin iş birliği ile düzenlenen 4’üncü Afrika Konferansı’nda, Türkiye-Afrika ekonomik ilişkileri; Afrika'daki uluslararası güç rekabeti, demokratikleşme, kalkınma ve ticaret ve benzeri konular tartışmaya açıldı

haber/AddText_10-14-01.04.09.jpg

Afrika’nın çok boyutlu olarak ele alınması önemli

Konferansın açılış konuşmasında; Afrika’nın uzun yıllar çeşitli zorluklara karşı mücadele vermek zorunda kaldığını, ancak Kıta’nın sadece bu tür tecrübelerle anılmaması gerektiğini söyleyen HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “Afrika kıtası dünyanın en eski medeniyetlerine beşiklik yapmıştır. Kıta çok zengin yer altı kaynaklarına sahiptir. Hali hazırda, Güney Afrika örneğinde de görülebileceği gibi, kıta en hızlı gelişen ekonomilerin bir kısmını içinde barındırmaktadır. Kıta, kültürel çeşitliliği ve zenginliği ile ön plana çıkmaktadır. Halen dünyada yaşamını sürdüren çok sayıda hayvan ve bitki türünün de doğal yaşam alanı olarak yoluna devam etmektedir. Kıta aynı zamanda farklı kültürlerden beslenen zengin bir mimari ve sanat altyapısına sahiptir. Afrika kıtasının özellikle Batılı ülkelerde çok güçlü bir diasporası bulunmaktadır. Gelinen noktada ‘Afrika, sadece Afrika’dan ibaret değildir’ demek abartı olmayacaktır. Bu yüzden Afrika’dan bahsederken çok boyutlu bir bakış açısı geliştirmek çok önemlidir” dedi.

Türkiye – Afrika ilişkileri hızla gelişiyor

HKÜ Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. M. Hanifi Aslan, yapmış olduğu sunumda; son yıllarda Türkiye – Afrika ilişkilerinin gelişerek çok önemli bir ivme kazandığını belirtti. Afrika’nın büyüme oranlarına dair kalemlerden rakamsal veriler paylaşan ve Afrika’nın ortalama büyüme oranının ise %3,7 olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hanifi Aslan, Afrika’nın gelir dağılımının eşitsizliğin giderek daha adaletli bir durum almaya başladığını ifade etti.

Afrika imgesi yeniden inşa edilmeli

HKÜ Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Bilal Ulusoy ise yaptığı selamlama konuşmasında, merkezin çalışmaları hakkında bilgi verdi ve Afrika imgesinin yeniden inşa edilme ihtimallerini değerlendirdi.

IMF’nin Afrika politikası değerlendirildi

Konferansın anahtar konuşmacısı, Maliye Bakanlığı Gelirler Eski Genel Müdürü ve IMF’de (Uluslararası Para Fonu) Danışmanı Dr. Burcu Aydın Özüdoğru ise, yaptığı sunumda; Afrika’nın gelişme dinamiklerinden ve IMF’nin Afrika’ya dönük politikaları ve mevcut pandemi döneminde Afrika’da yapılan aşılama çalışmaları hakkında bilgiler verdi.